Aanvragen donatie

Alle verenigingen en stichtingen gericht op Zwaagse sport en /of Zwaagse cultuur gevestigd in ons ophaalgebied kunnen een donatie aanvragen bij het Liefdewerk Oud Papier.

Eens per jaar kunt u als vereniging / stichting een donatie aanvragen bij het L.O.P., deze dient elk jaar weer opnieuw te worden ingediend. Het bestuur bepaalt of een aanvraag wordt gehonoreerd en hoe groot de donatie is.

Hoe:
Schrijf een brief of E-mail aan het secretariaat van het L.O.P. Zwaag, waarin u om een donatie vraagt. Bij voorkeur met motivatie waarvoor de donatie wordt gebruikt. Vergeet niet de contactgegevens en het bankrekeningnummer van uw organisatie te vermelden.

Mocht u het LOP willen bedanken, dan graag via het Samenspel.Secretariaat

Secretariaat Liefdewerk Oud Papier Zwaag:
D. Beerepoot
Dorpsstraat 116
1689EX Zwaag

E-mail:
LOP donatie aanvragen: aanvraaglopdonatie@lopzwaag.nl
algemeen: info@lopzwaag.nl
Adres

  • Liefdewerk Oud Papier Zwaag
  • Dorpsstraat 116
  • 1689 EX
  • Zwaag